Skip to main content Skip to search

Други услуги

„Спасов Консулт БГ“ ЕООД предлага още и:

  • Годишен финансов одит във връзка с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч) и Закона за независимия финансов одит (ЗНФО)