Skip to main content Skip to search

Данъчни консултации

„Спасов Консулт БГ“ ЕООД предлага следните данъчни консултации:

  • Данъчни консултации в областта на ЗПКО, ЗДДС, ЗДФЛ и други
  • Данъчна защита при проверки и/или ревизии
  • Консултации във връзка с трансферно-ценообразуване