Skip to main content Skip to search

ТРЗ услуги

„Спасов Консулт БГ“ ЕООД предлага следните ТРЗ услуги:

  • Калкулация, изготвяне и обработка на ведомости за работни заплати, месечни рекапитулации и фишове
  • Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и образец 6
  • Подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
  • Изготвяне на служебни бележки и удостоверения
  • Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол
  • Изготвяне и подаване на уведомления съгласно чл.62, ал.4 от КТ
  • Обработка и регистриране на болнични листове
  • Отчитане на отпуски